PŘEHLED VÝZKUMU | VÝSLEDKY (DLE METODIKY VAV)
PŘEHLED VÝZKUMU
(ZÁKLADNÍ PŘEHLED VÝZKUMU CENTRA PRVOK PDF UP)

[2023] ČESKÉ ŠKOLY A UMĚLÁ INTELIGENCE
Výzkum se zaměřuje na problematiku připravenosti českých škol na zavádění umělé inteligence.

Soubor: 2175 pedagogů
Výzkumná zpráva: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
Partneři: Microsoft ČR
[2022] SHARENTING U ČESKÝCH RODIČŮ
Výzkum se zaměřuje na problematiku rizikového sdílení citlivých informací o dětech jejich rodiči.

Soubor: 2481 rodičů
Výzkumná zpráva: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
Partneři: Microsoft ČR
[2022] DĚTI A KULT KRÁSY V ONLINE SVĚTĚ
Výzkum se zaměřuje na problematiku vnímání krásy v online a offline světě, aktivní využívání sociálních sítí dětmi, problematiku body shamingu a jeho dopadu na děti.

Soubor: 9441
Výzkumná zpráva: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, Katedra psychologie, PdF UP Olomouc
Partneři: O2 Czech Republic
[2022] ONLINE SVĚT V DĚTSKÝCH DOMOVECH
Výzkum se zaměřuje na rizikové chování děti z dětských domovů v online prostředí a také preventivním opatřením, která jsou v dětských domovech realizována.

Soubor: 166 pracovníků, 197 klientů
Výzkumná zpráva: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
Partneři: CZ.NIC, Safer Internet Center CZ
[2021] ČESKÝ UČITEL VE SVĚTĚ MÉDIÍ
Výzkum mapuje postoje učitelů k mediální výchově, dále zjišťuje, jaká média učitelé konzumují a která považují za důležitá a důvěryhodná, zda jsou schopni rozpoznat dezinformační obsah a také, jak reálně vyučují mediální výchovu přímo ve školách.

Soubor: 2155 pedagogů ve věku 21-82 let
Výzkumná zpráva: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
Partneři: O2 Czech Republic
[2020] ČESKÝ UČITEL VE SVĚTĚ TECHNOLOGIÍ
Výzkum mapuje, jakým způsobem používají čeští učitelé moderní výukové prostředky ve škole - především ve výuce. Zaměřuje se také na otázky bezpečnosti (např. zabezpečení počítačových sítí, WIFI, firewally, USB přístupy) a další související aspekty.

Soubor: 2165 pedagogů ve věku 21-78 let
Výzkumná zpráva: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
Partneři: O2 Czech Republic
[2019] ČESKÉ DĚTI V KYBERSVĚTĚ
Výzkum se zaměřuje na to, jaké aktivity realizují české děti na internetu, jaké služby používají, jakým rizikům jsou vystaveny, ale třeba také na to, jak děti využívají o přestávce ve škole mobilní telefony.

Soubor: 27177 dětí ve věku 7-17 let
Výzkumná zpráva: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
Partneři: O2 Czech Republic
[2018] RODIČ A RODIČOVSTVÍ V DIGITÁLNÍ ÉŘE
Výzkum se zaměřuje na rodiče a jejich chování ve světě online technologií. Zaměřuje se na jejich digitální gramotnost, ale také na to, jak vychovávají své děti s ohledem na prevenci rizikového chování v online prostředí.

Soubor: 1093 rodičů
Výzkumná zpráva: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
Partneři: O2 Czech Republic
[2018] STARCI NA NETU
Výzkum mapuje chování dospělých v online světe, mapuje např. problematiku rozesílání spamu, využívání online služeb, rizikové formy komunikace apod.

Soubor: 1072 dospělých (35+)
Výzkumná zpráva: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
Partneři: Seznam.cz
[2017] SEXTING A RIZIKOVÉ SEZNAMOVÁNÍ DĚTÍ V KYBERPROSTORU
Výzkum se zaměřuje na fenomén rizikového sdílení vlastních intimních materiálů v kyberprostoru - na tzv. sexting. Popisuje aktuální stav, vývoj, motivaci k provozování sextingu apod. Součástí je také část zaměřena na oblast rizikového seznamování v kyberprostoru a na tzv. kybergrooming.

Soubor: 4878 dětí (7-17)
Výzkumná zpráva: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
Partneři: O2 Czech Republic
[2017] FENOMÉN MINECRAFT V ČESKÉM PROSTŘEDÍ
Výzkum se zaměřuje na fenomén hry Minecraft, kterou hrají miliony hráčů z celého světa. Cílem výzkumu bylo zjistit, kdo jsou hráči Minecraftu, proč hru hrají, kolik času hře vědnuji, jakým aktivitám se ve hře věnují, zda se v tomto prostředí setkali s rizikovými formami komunikace, zda se u hráčů projevují znaky netolismu apod.

Soubor: 2331 hráčů hry Minecraft
Výzkumná zpráva: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
Partneři: Vodafone, Google
[2016] NÁRODNÍ VÝZKUM KYBERŠIKANY ZAMĚŘENÉ NA ČESKÉ UČITELE
Cílem výzkumu je především zmapovat, jak moc je kyberšikana učitelů v České republice rozšířena, jaké formy útoků na učitele převládají, jak dlouho trvají, jaký mají na učitele dopad, jak učitelé krizové situace řeší, kdo jsou pachateli útoků, zda se daří je úspěšně odhalovat a jakým způsobem jsou následně potrestáni.

Soubor: 5136 učitelů
Výzkumná zpráva: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
Partneři: O2 Czech Republic, Seznam.cz
[2015] ČESKÉ DĚTI A FACEBOOK
Výzkum České děti a Facebook se zaměřuje na základní charakteristiku chování českých dětí v prostředí sociální sítě Facebook. Výzkum se zaměřil zejména na využívání Facebooku dětmi mladšími 13 let, na informace o uživatelských účtech a virtuálních přátelstvích, ale také na informace o rizikových komunikačních jevech, se kterými se děti setkávají.

Soubor: 1248 dětí ve věku 8-17 let
Výzkumná zpráva: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
Partneři: Seznam.cz, Vodafone, Policie ČR, Linka bezpečí
[2014] VÝZKUM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ČESKÝCH DĚTÍ V PROSTŘEDÍ INTERNETU (NIK5)
Národní výzkum rizikového chování českých dětí monitoruje v pravidelných intervalech základní informace o rizikových komunikačních jevech, kterým jsou děti v prostředí internetu vystaveny. Zaměřuje se na kyberšikanu, sexting, internetové seznamování, vnímání pravdy a lži a další související fenomény.

Soubor: 28232 dětí ve věku 11-17 let
Monografie s výsledky: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
Partneři: Seznam.cz, Google, Nadace Vodafone
[2014] VÝZKUM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ SLOVENSKÝCH DĚTÍ V PROSTŘEDÍ INTERNETU
Výzkum rizikového chování slovenských dětí monitoruje v pravidelných intervalech základní informace o rizikových komunikačních jevech, kterým jsou děti v prostředí internetu vystaveny. Zaměřuje se na kyberšikanu, sexting, internetové seznamování, vnímání pravdy a lži a další související fenomény. Součástí výzkumu je také komparace s daty naměřenými v ČR.

Soubor: 1488 dětí ve věku 11-17 let
Monografie s výsledky: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
Partneři: Seznam.cz, Google, Vodafone
[2013] VÝZKUM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ČESKÝCH DĚTÍ V PROSTŘEDÍ INTERNETU (NIK4)
Národní výzkum rizikového chování českých dětí monitoruje v pravidelných intervalech základní informace o rizikových komunikačních jevech, kterým jsou děti v prostředí internetu vystaveny. Zaměřuje se na kyberšikanu, sexting, internetové seznamování, vnímání pravdy a lži a další související fenomény.

Soubor: 21372 dětí ve věku 11-17 let
Monografie s výsledky: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
Partneři: Seznam.cz, Bezpečný internet
[2013] VÝZKUM BEZPEČNOSTI POČÍTAČOVÝCH HESEL MLADÝCH UŽIVATELEK INTERNETU
Výskum analyzuje více než 3000 počítačových hesel, která jsou používána mladými uživateli internetu pro přístup k online službám - zejména e-mailu, účtům na sociálních sítích apod. Poskytuje formální charakteristiku hesel, jejich strukturu, univerzálnost ve využívání apod.

Soubor: 3743 respondentů ve věku 18-67 let
Monografie s výsledky: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
Realizováno v rámci projektu E-Synergie
[2013] RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ STUDENTŮ PDF UP V PROSTŘEDÍ INTERNETU
Výzkum rizikového chování českých vysokoškolských studentů v kyberprostoru. Monitoruje výskyt kyberšikany, sextingu, rizikového online seznamování a dalších příbuzných fenoménů u vysokoškolských studentů.

Soubor: 386 VŠ studentů
Monografie s výsledky: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
[2012] NEBEZPEČÍ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE 3
Národní výzkum rizikového chování českých dětí monitoruje v pravidelných intervalech výskyt rizikových komunikačních jevů, kterým jsou děti v prostředí internetu vystaveny. Zaměřuje se na kyberšikanu, sexting, internetové seznamování, vnímání pravdy a lži a další související fenomény.

Soubor: 10830 dětí ve věku 11-17 let
Monografie s výsledky: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
[2011] NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 2
Národní výzkum rizikového chování českých dětí monitoruje v pravidelných intervalech výskyt rizikových komunikačních jevů, kterým jsou děti v prostředí internetu vystaveny. Zaměřuje se na kyberšikanu, sexting, internetové seznamování, vnímání pravdy a lži a další související fenomény.

Soubor: 12533 dětí ve věku 11-17 let
Výzkumná zpráva: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
[2010] NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 1
První výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu realizovaný Centrem PRVoK monitoruje poskytuje základní informace o rizikových komunikačních jevech, kterým jsou děti v prostředí internetu vystaveny. Zaměřuje se na kyberšikanu, sexting, internetové seznamování, vnímání pravdy a lži a další související fenomény.

Soubor: 1925 dětí ve věku 11-17 let
Výzkumná zpráva: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc
[2009] VYUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ DĚTMI
Cílem výzkumu bylo zjistit, které služby mobilního telefonu děti využívají, jak je jejich chování, jak by řešili různé modelové situace související s využíváním mobilního telefonu a jeho služeb apod.

Soubor: 2567 dětí ve věku 8-18 let
Výzkumná zpráva: Ke stažení
Realizátor: Centrum PRVoK, PdF UP Olomouc